Tingui un control dels manteniments de les seves propietats

Conegui que propietats necessiten manteniment entre les sortides i entrades dels seus hostes.
Organitzi el seu equip per a realitzar aquestes tasques i sàpiga el cost d'aquestes reparacions.

manteniment calendari
manteniment 3D fons manteniment

Les especificacions

Què oferim?

mantenimnt especificacions

Diari de manteniments diaris

Visualització de totes les actuacions necessaries diaries

Control de les propietatss marcades

Tasques pendents a realitzar en el día actual i anteriors.

Marcatge de les incidències trobades

Apuntar problemes trobats per a la seva solució més immediata.

Per a tot tipus de dispositius

Utilitzi el seu telèfon o tablet per accedir al mòdul.

Què pot fer

Des de BedLoop li mostrem les diferents tasques que pot realitzar:

manteniment que pot fer

Localitzar allojaments que quedin buits o que tinguin entrades.

Lligat a cada allotjament per a coneixer un històric real de cada allotjament/incidència.

Aplicació a la sortida o entrada d'un client a un allotjament.

Treballs que poden ser diaris i/o permanents sobre un allotjament.

Entrades i sortides dels allotjaments i les incidències lligades.

Despeses lligades a les incidències i als manteniments

Hores traballades pels empleats, per quadrar els horaris.