Enviament automàtic de les dades dels seus hostes a la policia

Li automatitzem el procés, no ha de preocupar-se de res perque el nostre sistema ho enviarà diariament a la policia.
Sabem que l'enviament manual de parts de vitgers es un mal de cap i un temps que podria dedicar al seus clients.

policia app1 policia app2 policia app3 policia telèfon

Eviti duplicar el traball de l'equip i automatitzi aquest procés tediós.

Per a tot tipus d'establiments. Des de el negocio més gran fins el més petit.
El nostre registre d'hostes automàtic te tot el que necessita per agilitzar aquest tediós procés.

Enviament diari

Ningú de l'equip tindrà que duplicar dades ni tornar-les a introdüir a la polícia, el nostre sistema enviarà les dades ja registrades a la plataforma.

Veure més
Autoritats competents

El nostre sistema enviarà les dades automàticament a Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'esquadra o Ertzaintza, segons ho tengi configurat.

Veure més
Sense instal.lacions

Únicament entre en la seva plataforma BedLoop i configuri les dades d'accès corresponents segons les autoritats a les que vulgui enviar les dades.

Veure més